Betalingsachterstand

Betalingsachterstand op je schadeverzekering bij IFA-Verzekeringen.

Het kan gebeuren dat je niet genoeg saldo op je rekening hebt staan. Dan lukt het ons niet om je premie te incasseren. Je kunt ook een keer vergeten je premie over te maken. In beide gevallen heb je een betalingsachterstand.  Wij sturen je dan een betalingsherinnering.

Wat kun je doen bij een betalingsachterstand?

- Wil je jouw openstaande premie direct betalen? Dan kun je dat doen via rekeningnummer: 
  NL61 INGB 0652 4440 08 t.n.v. IFA Verzekeringen B.V. Vermeld daarbij altijd je factuur- en/of polisnummer. 
- Kun je niet meteen betalen? Neem dan even contact met ons op. Dat kan op werkdagen van 8.00 tot 17.00
   uur op (0180) 64 22 77.

Wat gebeurt er als je een betalingsachterstand hebt?

Reageer je niet op onze betalingsherinneringen? Dan loopt je betalingsachterstand op en lopen de aanmaningskosten op. Uiteindelijk kan een incassobureau de incasso overnemen.

Je kunt misschien een betalingsregeling treffen
Lukt het je niet om je premieachterstand in één keer te betalen? Dan kan je misschien een betalingsregeling met ons treffen. Samen met jou stellen wij een betalingsregeling vast. Wij moeten de premie dan wel kunnen incasseren van je rekening. Als dat niet lukt, vervalt de regeling. 

Als je motorrijtuig onverzekerd is, ben je strafbaar
De Dienst voor het Wegverkeer (RDW) onderzoekt regelmatig of alle geregistreerde motorrijtuigen zijn verzekerd. Is jouw motorrijtuig niet verzekerd? Dan krijg je van RDW een boete van honderden euro’s. Je bent namelijk wettelijk verplicht je motorrijtuig te verzekeren ook al rijdt u er niet mee.

Wanneer stopt de dekking van je verzekering?

Als je de premie niet betaalt, stopt de dekking van je verzekering. In de brief staat welke datum voor jou van toepassing is. De dekking vervalt dan met terugwerkende kracht. Je kunt dus geen claims indienen vanaf het moment dat de premie bij ons binnen had moeten zijn.

Je hebt betaald. Wanneer ben je weer verzekerd? 

Je bent weer verzekerd vanaf de dag nadat wij je achterstallige premie hebben ontvangen. Dit geldt ook voor je motorrijtuigenverzekering.

De betaling lukt niet. Wat zijn de consequenties?

De polis wordt beëindigd i.v.m. wanbetaling. Dit kan gevolgen hebben voor acceptatie van nieuwe verzekeringen bij een andere verzekeraar.

Wil je voortaan via automatische incasso betalen?

Met een automatische incasso verklein je het risico dat je een premiebetaling mist. Bovendien is het gratis en ontvangt u vooraf een betalingsaankondiging per mail.  Neemt u hiervoor contact met ons op. 

Overige betalingsachterstanden; Zoekt u hulp bij het doen van uw geldzaken?

Misschien heeft u moeite met het betalen van uw rekeningen. U bent niet de enige! Via de website van NVVK kunt u betrouwbare instanties vinden die u hierbij kunnen helpen.